Als het goed is kent ieder bedrijf al de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie, oftewel: de RI&E. Maar nog niet iedereen kent zijn jongste broertje ARIE. Wie is deze nieuwkomer? En misschien belangrijker: moet je er iets mee? Onze expert wet- en regelgeving René Uijtdewilligen helpt je uit de brand.

ARIE staat voor Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie: een nieuwe regeling voor bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen. Zie ARIE maar als een toevoeging aan de RI&E, die bedrijven met personeel al jaren verplicht om de arbeidsomstandigheden in de pas te laten lopen met de Arbowet.

Alleen de A is dus nieuw. Maar die ene letter roept volgens René behoorlijk wat vragen op. “De komst van ARIE zorgt ervoor dat bedrijven onder andere moeten inventariseren welke stoffen potentieel een risico vormen voor hun medewerkers. En hoeveel je van die gevaarlijke stoffen in huis hebt. Komen de hoeveelheden gevaarlijke stoffen boven de drempelwaarden uit? Dan is het bedrijf ARIE-plichtig.

Totaalplaatje

Veel klanten vragen ons of onze producten stoffen bevatten die onder de ARIE vallen. Maar een klip-en-klaar antwoord op die vraag is er helaas niet. “Het gaat om het totaalplaatje van hoeveelheden grondstoffen en eindproducten”, aldus René. “Er zijn veel stofcategorieën die je goed moet bekijken. Bijtende stoffen bijvoorbeeld, maar ook brandbare stoffen. Voor al die categorieën heeft de ARIE weer andere drempelwaarden. Bedrijven zullen dus zelf aan de slag moeten met de inventarisatie.”

“Het is even doorbijten, maar de veiligheid staat voorop”

Spectro-producten

Dat begint volgens René met het in kaart brengen van de etikettering van je (opgeslagen) producten. Ook de etiketten van onze reinigingsmiddelen. “Daarbij is het belangrijk om goed naar de grondstoffen te kijken, want die zijn onverdund”, aldus onze expert wet- en regelgeving. “Maar ook een eindproduct kan onder ARIE vallen, zoals reinigingsmiddelen met een huid-corrosieve stof, zoals een sterk zuur.”

Melden

Heb je het rekensommetje gemaakt? Dan weet je of je de ARIE-drempel overschrijdt. “Als je onder de drempel blijft, hoef je niets te doen”, aldus René. “Maar kom je erboven? Dan moet je dat melden bij de Arbeidsinspectie. Daarvoor heb je nog wat tijd, want ze gaan pas vanaf 1 januari 2024 handhaven.”

René snapt als geen ander dat het best een beetje gedoe is. Toch adviseert hij klanten om de boel zo snel mogelijk in kaart te brengen. “Het is even doorbijten, maar we moeten het allemaal. Bovendien doe je het natuurlijk wel ergens voor. Veiligheid op het werk moet altijd op nummer één staan. Soms is het mogelijk om naar minder geclassificeerde of zelfs niet-geclassificeerde producten over te stappen. Ons sales team geeft graag advies hierover.”