Spectro werkt met een aantal indicatoren op het gebied van duurzaamheid waarmee we onderbouwen dat we dus aantoonbaar minder milieu-impact realiseren.

CO2

Per ton eindproduct stoot Spectro 4,45 kg CO2 uit.
Dat is 88,5% minder t.o.v. het branchegemiddelde*.

Energie

In 2023 heeft Spectro 303.350 kWh energie opgewekt middels zonnepanelen. Dat staat gelijk aan het verbruik van ruim 100 huishoudens en ruim voldoende om energieneutraal te zijn.

Water

Per ton eindproduct gebruikt Spectro 1180 liter water.
Dat is 3,3% minder t.o.v. het branchegemiddelde**.

Afval

Per ton eindproduct produceert Spectro 8,2 kg afval.
Dat is 41,7% minder t.o.v. het branchegemiddelde*.

Kunststof recycling

In 2023 heeft Spectro 24.544 kg kunststof verpakkingen retour gehaald en direct hergebruikt of gerecycled. Hiervan zouden 500.800 1 liter flessen gemaakt kunnen worden.

Man/vrouw ratio

Hoewel hier niet op gestuurd wordt heeft Spectro al jaren een unieke man/ vrouw medewerkers ratio. In 2023 was namelijk 52% man en 48% vrouw.

 

Geïnteresseerd in wat de impact van uw product is? Neem dan contact met ons op.

 

*Gebaseerd op KPI rapportage 2022/2023
**Ondanks veel intern wassen van verpakkingen