Spectro werkt met een aantal indicatoren op het gebied van duurzaamheid waarmee we onderbouwen dat we dus aantoonbaar minder milieu-impact realiseren.

CO2

Per ton eindproduct stoot Spectro 12,5 kg CO2 uit.
Dat is 69,6% minder t.o.v. het branchegemiddelde*.

Energie

In 2022 heeft Spectro 268.133 kWh energie opgewekt middels zonnepanelen. Dat staat gelijk aan het verbruik van ruim 95 huishoudens en ruim voldoende om energieneutraal te zijn.

Water

Per ton eindproduct gebruikt Spectro 1250 liter water.
Dat is 26,4% meer t.o.v. het branchegemiddelde**.

Afval

Per ton eindproduct produceert Spectro 9,5 kg afval.
Dat is 36,7% minder t.o.v. het branchegemiddelde*.

Kunststof recycling

In 2022 heeft Spectro 28.790 kg kunststof verpakkingen retour gehaald en direct hergebruikt of gerecycled. Hiervan zouden 523.454 1 liter flessen gemaakt kunnen worden.

 

Geïnteresseerd in wat de impact van uw product is? Neem dan contact met ons op.

 

*Gebaseerd op KPI rapportage 2021/2022
**Dit heeft vooral te maken met het veel intern wassen van verpakkingen