In 2023 zijn wij dankzij een gestabiliseerde grondstoffenmarkt in staat geweest om geen algehele prijsverhoging te hoeven doorvoeren en hebben we de tijdelijke toeslagen grotendeels afgebouwd.

Toekomst is onzeker

Echter wat de toekomst ons gaat brengen blijft lastig in te schatten. Wij merken dat grondstofproducenten terughoudender zijn dan ooit met het afgeven van langetermijnprijzen waardoor ver vooruitkijken zeer lastig is. Daarentegen blijven de algemene kosten maar ook kosten voor zaken als transport en wettelijke verplichtingen hard doorstijgen. En daar bovenop komt wederom een forse wettelijk verplichte stijging van het minimale loon wat grote impact heeft op onze arbeidskosten.

Geen algemene prijsverhoging

Desondanks hebben we besloten om per 1 januari 2024 geen algemene prijsverhoging door te voeren. Echter gaan we wel een aantal maatregelen treffen om een oplossing te bieden tegen de gestegen kosten.

Geen garantie

Dit geeft geen garantie dat we komend jaar niet alsnog tussentijds een prijsverhoging moeten doorvoeren maar we hopen hiermee wel voor u een passende oplossing te hebben geboden. Dat doen we uiteraard omdat we graag langetermijnrelaties aangaan.