Vanaf 2021 is het verplicht om nieuwe geclassificeerde reinigingsmiddelen te voorzien van een zogeheten UFI-code

Nieuwe Europese verplichting

Dit vervangt de verplichting om informatie te verschikken aan alle landelijke antigifcentra. Vanaf 2025 moet het ook op bestaande reinigingsmiddelen doorgevoerd zijn. Een UFI is een unieke formule-identificatie (16 tekens) waaraan informatie is gekoppeld over het product en het gebruik, de ingrediënten en de giftigheid daarvan. Dankzij deze code kan medisch personeel gemakkelijker en sneller advies geven over de juiste behandeling. Daarnaast moet je voor elk afzonderlijk land waar het product op de markt komt aanvullende informatie (en kosten) aanleveren.

Steeds meer UFI-codes

De UFI-code zal de komende tijd op steeds meer producten van Spectro en private labels verschijnen. Deze ingrijpende nieuwe wetgeving is een concreet voorbeeld van de alsmaar toenemende regeldruk. Dat betekent dat wij als Spectro het komend jaar kritisch naar ons assortiment gaan kijken en bijvoorbeeld kleine artikelen en speciale recepten we, in samenspraak met u als klant, zullen moeten omzetten naar gestandaardiseerde recepturen. Sommige landen rekenen bovendien flinke tarieven voor deze registratie. Deze zullen voor private labels worden doorbelast, voor België gaat dit om € 200,- per recept. Voor meer informatie verwijzen we u graag door naar de site van ECHA of neem contact op met uw contactpersoon bij Spectro.

Safety Data Sheets (Veiligheidsinformatiebladen)

Als producent zijn wij verplicht u actuele SDSen te verstrekken. Dit doen wij door een recentelijk geüpdatet automatische systeem en deze vertrekken we altijd bij een eerste levering en bij de eerstvolgende levering waar een wijziging aan het product heeft plaatsgevonden. De bovengenoemde UFI zal ook op de SDS verschijnen. Verder merken wij dat de mails met de SDS nog weleens ondergesneeuwd raken en daardoor krijgen wij regelmatig vragen voor actuele bladen. Om dit makkelijker te maken hebben wij voor de Spectro-artikelen een online database gerealiseerd, waar u zelf het meest actuele SDS kan downloaden in het Nederlands, Engels, Frans en Duits. Deze kunt u hier vinden. Op deze manier proberen we u nog sneller en makkelijker van dienst te zijn.