Net als vele andere sectoren heeft de markt van reinigings- en desinfectiemiddelen veel te verduren sinds de pandemie en de oorlog. Veel bedrijven zaten het afgelopen jaar in overlevingsmodus, waarbij geleund moest worden op al zeer beperkte financiële reserves om de hoge lasten te overbruggen. Inmiddels is de druk op de grondstoffenmarkt op een aantal vlakken langzaam aan het afnemen. De vlag gaat echter nog niet uit: hoewel enkele grondstofprijzen dalen, zijn deze gemiddeld genomen nog altijd significant hoger dan twee jaar geleden. Bovendien zijn ook andere uitdagingen in de markt nog volledig aanwezig. De sector is bezig met grote investeringen voor de nabije toekomst door toenemende regeldruk.

Personeel, energie en logistiek vormen grootste uitdaging

Door het interen op reserves hebben bedrijven, met name in het mkb, het hoofd boven water weten te houden. Hiermee is werkgelegenheid behouden en zijn tekorten en leveringsproblemen voorkomen. Helaas is de ademruimte zeer beperkt, ondanks de lichte stabilisatie van de grondstoffenmarkt. Dit komt mede door aanhoudende uitdagingen in de arbeidsmarkt: de noodzakelijke maar zeer sterke stijging van lonen en de schaarste van personeel. Dezelfde uitdagingen spelen ook in de sector van transport en logistiek, waar de transportkosten zich nog steeds op een historisch hoogtepunt bevinden. Daarnaast blijven de energiekosten voorlopig ook nog op een historisch hoog niveau. De komende tijd wordt geen significante verbetering van deze situatie verwacht.

Voorbereiden op de toekomst: regeldruk en kwetsbaarheid van de keten

Het aanvullen van de reserves is voor producenten van reinigings- en desinfectiemiddelen van groot belang om zich voor te bereiden op de toekomst. Er moeten investeringen gedaan worden om de productie duurzamer en toekomstbestendig te maken. De pandemie en oorlog laten zien hoe kwetsbaar toeleveringsketens kunnen zijn, met name op het gebied van grondstoffen. Buitenproportionele regeldruk en een ronduit slecht vestigingsklimaat hebben vele producenten van grondstoffen naar landen buiten de EU gejaagd. Geopolitieke spanningen hebben hierdoor grote invloed op de toeleveringsketens en alternatieve leveranciers zijn moeilijk te vinden.

De hoge regeldruk zorgt daarnaast ook in onze sector voor enorme administratieve lasten. Ontwikkelingen in Europese en Nederlandse regelgeving brengen alleen maar meer onzekerheid en hoge (vaak onnodige) administratieve lasten in de nabije toekomst. Dit terwijl de oorlog en pandemie juist hebben laten zien dat duurzame productie van essentiële producten binnen de EU van groot strategisch belang is.

Ondanks betere vooruitzichten, in vergelijking met de afgelopen twee jaar, staat de sector van  was-, reinigings- en desinfectiemiddelen dus nog steeds voor grote uitdagingen. Voor een gezonde markt heeft het bedrijfsleven ademruimte nodig, zodat u ook in de toekomst kan vertrouwen op Nederlandse en Europese productie van duurzame, effectieve producten – in goede en slechte tijden.

 Bron: www.nvz.nl